received_829020147493430.jpeg

YOGA MY WAY

 

Mina yogaklasser genomsyras av närvaro, kärlek och acceptans och i min undervisning använder jag mig mycket av metaforer för att mina elever ska kunna skapa distans till sig själv och sina tankar. Tankar skapar tankefällor som leder oss in på samma väg om och om igen. Repetitiva mönster som av enkelhet följs av våra hjärnor tills att vi guidas till att hitta nya vägar.  Vi har lättare att se budskapet för vad det är från lite distans.

På mattan balanserar vi mellan stadighet och flöde, iakttar och bejakar upp och nergångar som i livet självt. Var dag är en ny dag som för med sig sina utmaningar liksom varje position upplevs på nytt varje gång den utförs.

Jag hoppas kunna guida in till yogan med nyfikenhet, glädje och öppenhet inför vad som sker.

"Genom min egen långa yogaresa har min största gåva varit att våga se sanningen om mig själv.  Att acceptera vad som är just nu, men med en önskan och vilja att fortsätta att utvecklas och skapa förändring i det som behövs. Hitta nya vägar som leder mig mot mitt bästa jag. Med respekt och acceptans tar jag emot medicinen som yogan är och läker mig själv"

Vill du förändra något: "Börja med dig själv. Alltid. Det är du värd."

Rubrik 2

VårensMeny